NEWS

【Chúng tôi là Chikyujin BASE !!】

Tại sao bạn không tham gia vào các hoạt động của “Chikyujin (Earthlings) BASE” (地球 人 BASE), một nền tảng mà cả cộng đồng địa phương và người nước ngoài có thể kết nối với nhau một cách lỏng lẻo dưới sự tôn trọng xã hội đa văn hóa?

 Ngày nay, có hơn 7.000 công dân nước ngoài sống ở tỉnh Miyazaki.

 Số lượng công dân nước ngoài sống ở Miyazaki ngày càng tăng.  Ở những vùng như một thị trấn nhỏ ở địa phương, nơi có ít cơ hội giao tiếp giữa các nền văn hóa, cần phải có những hình thức sống mới hòa hợp với các nền văn hóa khác nhau.

 “Chikyujin BASE” ra đời tại cuộc họp thị trấn có tên “Syakai mondai idobata kaigi (社会 問題 井 戸 端 会議) vol.4” Arai Tamami, một điều phối viên giáo dục tiếng Nhật trong khu vực, đã nêu ra một vấn đề xã hội là nhiều lao động nước ngoài bị cô lập khỏi cộng đồng địa phương  .

 Một cô gái người Mông Cổ sống trong khu vực này, đang thực tập trong lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng với tư cách là thực tập sinh kỹ thuật.  Cô ấy đã ở Nhật Bản hơn một năm nay, nhưng cô ấy chưa đi chơi ở đâu.  “Tôi muốn những người bạn Nhật Bản” Một cộng đồng lỏng lẻo bắt đầu bằng một từ như vậy là “Chikyujin BASE”.

 Chúng tôi đã tổ chức lớp học tiếng Nhật khu vực “Nihon GO” với chủ đề “phương ngữ”, một giải đấu futsal quốc tế với người Việt Nam và Indonesia, và cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa các thành viên quản lý.

 Trong tương lai, chúng tôi muốn tạo một “nơi an toàn” để học tiếng Nhật trực tuyến liên tục hơn (tùy thuộc vào tình hình virus có thể chuyển sang ngoại tuyến) mỗi tuần một lần.  Ngoài ra, chúng tôi đang có kế hoạch thực hiện các hoạt động thực tế như một chuyến đi nhỏ đến Aoshima để những người bạn nước ngoài và người Nhật có thể giao lưu với nhau thông qua các hoạt động này.

 Bạn có muốn cùng nhau tham gia vào các hoạt động của Chikyujin BASE không?

 Thông tin về các hoạt động trong quá khứ và các hoạt động trong tương lai của Chikyujin BASE được đăng tải trên Facebook và Instagram.  Vì vậy, nếu bạn quan tâm, hãy kiểm tra nó!

 FB: @ chi9jinbase

 INSTA: @chikyujin_base

 Nếu bạn muốn tham gia, vui lòng điền vào Biểu mẫu Google này.

\求む!/助っ人・ご意見
\求む!/

助っ人

ご意見